𝐎𝐂𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐍𝐆 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐈𝐓𝐘 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐘 𝐍𝐂-𝐈 𝐀𝐓 𝐍𝐂-𝐈𝐈, 𝐈𝐒𝐈𝐍𝐀𝐆𝐀𝐖𝐀 𝐍𝐆 𝐌𝐁𝐇𝐓𝐄-𝐓𝐄𝐒𝐃 𝐂𝐎𝐓𝐀𝐁𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐃𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐂𝐓 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄 (𝐂𝐂𝐃𝐎)

Ang seguridad at proteksyon ay isa sa mga pangunahing sangkap ng isang matatag na komunidad. Sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad, nagiging mas ligtas at mas maunlad ang isang lugar. Kaugnay nito, matagumpay na isinagawa ng kawani ng MBHTE-TESD Cotabato City District Office (CCDO) ang ocular inspection sa Turprai Gun Club and OCP Shooting Range sa Brgy. Sefegeben, Upi noong Hunyo 21, 2024.

Ang inspeksyon ay naglalayong masiguro ang kaligtasan at kahandaan ng pasilidad para sa bagong programang Security Agency NC-I at NC-II ng MBHTE-CCDO. Sa pamamagitan nito, matitiyak na ang mga training na ibibigay ay de-kalidad at angkop sa mga pangangailangan ng mga trainees.

Nito lamang ika-26 ng Hunyo 2024, sinundan ang unang inspeksyon ng isa pang pagbisita sa pasilidad ng LEE and RRJ Institute, Inc. upang suriin ang mga kagamitang gagamitin sa trainings. Layunin ng hakbang na ito na tiyakin ang kahandaan at kalidad ng mga kagamitan upang mapahusay ang kasanayan ng mga trainees sa larangan ng seguridad.

#OneMBHTE

#NoBangsamoroLearnersLeftBehind

#GanapsaCCDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *