𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐞𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐚 𝐢𝐥𝐚𝐥𝐢𝐦 𝐧𝐠 𝐁𝐒𝐏𝐓𝐕𝐄𝐓 𝐅𝐑𝐄𝐄𝐓𝐕𝐄𝐓 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐚𝐲 𝐨𝐩𝐢𝐬𝐲𝐚𝐥 𝐧𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐚𝐠𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚!

Ang komprehensibong pagsasanay na ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng Zoom online, pinagsasama-sama ang mga masisipag na mag-aaral mula sa iba’t ibang bahagi ng Rehiyong BARMM. Ang ating mga kalahok ay naglalakbay sa edukasyonal na landas na ito upang mapaunlad Read More …

𝐌𝐚𝐬𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (𝐓𝐈𝐏) 𝐦𝐚𝐭𝐚𝐠𝐮𝐦𝐩𝐚𝐲 𝐧𝐚 𝐢𝐬𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐬𝐚 𝐋𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐮𝐫

Ngayong araw, ika-25 ng Hunyo 2024, matagumpay na isinagawa sa Marantao, Lanao del Sur ang Mass Training Induction Program para sa mga trainees na magsasanay sa mga kwalipikasyon na Bread and Pastry Production NC II, Plumbing NC II, at Dressmaking Read More …

𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐚 𝐢𝐥𝐚𝐥𝐢𝐦 𝐧𝐠 𝐁𝐒𝐏𝐓𝐕𝐄𝐓 𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞, 𝐢𝐬𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚.

Ika-24 ng Hunyo 2024, isang matagumpay na Mass Culmination Ceremony at pag-release ng Training Support Fund ang idinaos ng Regional Language Skills Institute – Zamboanga City Liaison Office (RLSI-ZCLO). Ang mga trainees ay binubuo ng anim mula sa online training Read More …

𝐂𝐥𝐨𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦, 𝐩𝐚𝐦𝐚𝐦𝐚𝐡𝐚𝐠𝐢 𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐬 𝐚𝐭 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐊𝐢𝐭𝐬 𝐬𝐚 𝐦𝐠𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐠𝐞𝐧𝐨𝐮𝐬 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 (𝐈𝐏𝐬) 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐞𝐬 𝐢𝐬𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚.

Noong ika-23 ng Hunyo 2024, matagumpay na nagtapos ang limampung Indigenous People (IPs) trainees sa qualification ng Basic Solar Installation sa Barangay Bus Bus at Tandu Bagua, Patikul, Sulu. Ang pagsasanay na ito ay isinagawa ng Provincial Training Center-Sulu sa Read More …

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 𝐁𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐠𝐞 𝐒𝐤𝐢𝐥𝐥𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 (𝐋𝐒𝐈), 𝐧𝐚𝐠𝐬𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐬𝐚 𝟕𝟓 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐬𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐢𝐧𝐬𝐲𝐚 𝐧𝐠 𝐓𝐚𝐰𝐢-𝐓𝐚𝐰𝐢.

Ika-6 ng Hunyo taong 2024, ang Regional Language Institute ay matagumpay na nagsagawa ng Training Induction Program (TIP) sa Community Base Training (CBT) na kinabibilangan ng pitumpo’t limang (75) beneficiaries. Ang nasabing TIP ay isinagawa sa Mahad, probinsya ng Tawi-Tawi. Read More …

𝐆𝐫𝐚𝐝𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐲 𝐢𝐬𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐰𝐚 𝐬𝐚 𝐏𝐨𝐨𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐲𝐚𝐛𝐚𝐨, 𝐋𝐚𝐧𝐚𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐮𝐫

Isinagawa ang Graduation Ceremony at Releasing of Training Support Fund allowance para sa mga Trainees na nagsanay ng Tile Setting NC II (25) at Driving NC II (25) Ika- 6 ng Hunyo taong 2024 sa may Bansayan, Poona-Bayabao, Lanao del Read More …